Megastone daşları

Megastone daşları - son dərəcə unikal xüsusiyyətlərə malik olan müasir kompozit materialdır. Bu təbii material təbii daş və yüksək texnologiyalı materialların xüsusiyyətlərini özündə optimal şəkildə birləşdirir.

Mineral komponentlər onun üçdə iki hissəsini, əlaqələndirici komponent qismində çıxış edən akril qatranlar isə onun üçdə bir hissəsini təşkil edir. Materialın tətbiq sahəsini genişləndirmək üçün onun tərkibinə 500-ə qədər müxtəlif piqment əlavə edilir ki, onlar da öz növbəsində rənglərin və çalarların geniş spektrini əldə etməyə imkan verir.

Menu

Davamlı

Davamlı

"Megastone" akril daşları zahiri görünüşünü qoruyub saxlayır, zərbələrə və zədələrə qarşı davamlıdır. "Megastone" akril daşları verilmiş layihə üzrə istənilən formanı ala bilər

Sərt

Sərt

Megastone daşları zamanla asanlıqla cilalana bilən, özəl və kommersiya obyektlərində istifadə üçün universal xarakter daşıyan uzunömürlü materialdan hazırlanır.

Rahat təmizlənən

Rahat təmizlənən

Megastone daşları kir və ləkələrin materiala nüfuz etməsinin qarşısını alan məsaməsiz səthə malikdir. Yaranan ləkələr materialın səthində qalır və təmizləyici vasitənin köməyilə asanlıqla aradan qaldırıla bilir.

Qarışığ olmayan

Qarışığ olmayan

Megastone daşları məsaməsiz və gigiyenik materialdır. Materialın hamar səthi ona unikal parıltı və gözəl görünüş bəxş edir.

Təmirli

Təmirli

"Megastone" daşlarının səthi ekoloji cəhətdən təmizdir. Zədələndiyi halda "megastone" daşlarını asanlıqla bərpa etmək, səthində yaranan ləkələri və cızıqları yuyucu vasitələrin köməyilə asanlıqla aradan qaldırmaq və onu əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq mümkündür.

Tikişsiz

Tikişsiz

"Megastone" daşlarının hər biri özünəməxsus yapışqan rənginə malikdir. Bu isə öz növbəsində bənd yerlərinin tamamilə görünməz olmasını təmin edir. Hamar səth elementdən bütövlükdə istifadə etməklə böyük layihələr hazırlamağa imkan verir.